تحقیق آماده بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني – 11 ص وورد قابل ویرایش

By | می 16, 2020

تحقیق آماده بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني – 11 ص وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني – 11 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني – 11 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني – 11 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني – 11 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني – 11 ص وورد قابل ویرایش بخش اول: بيان قاعده كلي مبني بر ترتب مسئوليت براي شركاء شركتهاي مدني در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرايط ذيل و عدم ترتب مسئوليت براي مديران (مگر در موارد استثنايي) ماده 571 ق.م در خصوص شركت مدني بيان مي دارد: شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه . شركت عقدي عبارت است از عقدي است بين دو يا چند نفر بر معامله نمودن بماليكه بين آنها مشترك مي باشد و آنرا شركت مدني نيز مي گويند.[1] در شركت مدني چون حق مالكيت مشاع به شريكان تعلق دارد، شخصيت حقوقي مستقلي به وجود نمي آيد و لذا شركت م …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *