Tag Archives: آمار توصیفی

فایل نمونه فصل چهارم با نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS 3)

By | نوامبر 22, 2020

فایل نمونه فصل چهارم با نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS 3) مدل سازی معادلات ساختاری امروزه در بسیاری از پژوهش ها در حال مطرح شدن است. اما عدم آگاهی از چگونگی گزارش خروجی ها، مشکلی است که بسیاری از دانشجویان با آن روبرو هستند و در این فایل تلاش شده است تا… Read More »

تدریس فصل7 (آمار و احتمال ) ریاضی 2 یازدهم تجربی

By | ژوئن 7, 2020

تدریس فصل7 (آمار و احتمال ) ریاضی 2 یازدهم تجربی در این دو فیلم  ؛ درس های فصل 7 (آمار و احتمال) ریاضی یازدهم تجربی تدریس شده وتمام  فعالیت ها و کار در کلاس ها حل شده و توضیح داده شده اند. در پست دیگری فیلم های حل تمارین  فصل 7 قرار داده شده است. فیلم ها به صورت فایل فشرده  هستند… Read More »

حل تمارین فصل 7 (آمار و احتمال ) ریاضی 2 یازدهم تجربی

By | ژوئن 7, 2020

حل تمارین فصل 7 (آمار و احتمال ) ریاضی 2 یازدهم تجربی در این دو فیلم  ؛ درس های فصل 7 (آمار و احتمال ) ریاضی یازدهم تجربی تدریس شده وتمام  تمارین حل شده و توضیح داده شده اند. فیلم ها به صورت فایل فشرده  هستند و برای استفاده حتما یک برنامه جهت باز کردن فایل های فشرده مانند وین… Read More »

مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده

By | مارس 3, 2020

مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . عملکرد جمع و خواص آن شاخصهای مرکزی میانگین حسابی خواص میانگین میانگین پیراسته میانگین وینزوری میانگین وزنی میانگین هارمونیک میانگین هندسی میانه مد چندک ها چارک ها دهک ها صدک ها شاخصهای پراکندگی دامنه تغیرات دامنه میان… Read More »

امار توصیفی در روان شناسی علوم تربیتی _ حسن امین پور

By | ژانویه 4, 2020

امار توصیفی در روان شناسی علوم تربیتی _ حسن امین پور سوالات تستی آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی نوشته حسن امین پور به همراه جواب سوال و صفحه سوال   … دریافت فایل