Tag Archives: ثروت اندوزی

فایل صوتی جملات جادویی تاکیدی درحوزه ثروت اندوزی.سلامتی.عزت نفس

By | سپتامبر 20, 2020

فایل صوتی جملات جادویی تاکیدی درحوزه ثروت اندوزی.سلامتی.عزت نفس این فایل صوتی باصدای خانم احمدی ارایه شده است که شامل بیش از200جمله تاکیدی درحوزه سلامتی .ثروت اندوزی وعزت نفس می باشد.اهنگی ارام بخش در پس زمینه این فایل تاثیراین جملات راچندبرابر کرده است. این فایل رادرطول روز در زمان های مختلف گوش دهید.مثلا هنگام رفتن… Read More »