Tag Archives: سخنرانی

11 اشتباه رایج در سخنرانی

By | اکتبر 18, 2020

11 اشتباه رایج در سخنرانی اگرها و اماها و شایدها را کنار بگذارید، اگر امروزه می­خواهید در کسب و کار موفق باشید، باید بتوانید به طور اثربخش سخنرانی کنید. این مهارت یک مهارت ضروری است، نه یک مهارت اختیاری که خوب است آن را در اختیار داشته باشید. آماندا ویکرز – خودآموز سخنرانی   برای… Read More »

پاورپوینت مهارت ارائه مطلب و سخنرانی اضطراب ارائه حرف زدن در جمع مخاطب شناسی ترکیب اطلاعات و سرگرمی و سخنرانی

By | می 8, 2020

پاورپوینت مهارت ارائه مطلب و سخنرانی اضطراب ارائه حرف زدن در جمع مخاطب شناسی ترکیب اطلاعات و سرگرمی و سخنرانی پاورپوینت مهارت ارائه مطلب و سخنرانی اضطراب ارائه حرف زدن در جمع مخاطب شناسی ترکیب اطلاعات و سرگرمی و سخنرانیاصول مذاکرات و مکاتبات و قراردادهای تجاری مقدمه مهارت سخنرانی و صحبت کردن در جمع، برای برخی… Read More »

آموزش فن بیان و ارتباط برقرارکردن با دیگران

By | مارس 25, 2020

آموزش فن بیان و ارتباط برقرارکردن با دیگران آموزش فن بیان و ارتباط برقرارکردن با دیگران   چگونه حرفم را بگویم ک  سو تفاهم ایجاد نشود ؟   چطور زیبا  واثر گذار حرف بزنیم ؟   چرا نمیتوانم  وقتی حق با من است از خودم دفاع کنم ؟   چطور در مصاحبه کاری توانایی های… Read More »