Tag Archives: سوالات استخدامی

آشنایی با منابع و متون اسلامی

By | فوریه 6, 2021

آشنایی با منابع و متون اسلامی کسانی که برای استخدامی آموزش و پرورش در دبیری معارف شرکت می کنند یکی از منابع شناختت منابع و متون فقه اسلامی است . این کتاب رو بخونید و صد درصد بزنید سال های قبل از این کتاب داده اند  نیاز نیست برای این منبع کتاب های دیگه بخونید… Read More »