Tag Archives: فن بیان

11 اشتباه رایج در سخنرانی

By | اکتبر 18, 2020

11 اشتباه رایج در سخنرانی اگرها و اماها و شایدها را کنار بگذارید، اگر امروزه می­خواهید در کسب و کار موفق باشید، باید بتوانید به طور اثربخش سخنرانی کنید. این مهارت یک مهارت ضروری است، نه یک مهارت اختیاری که خوب است آن را در اختیار داشته باشید. آماندا ویکرز – خودآموز سخنرانی   برای… Read More »

آموزش فن بیان و ارتباط برقرارکردن با دیگران

By | مارس 25, 2020

آموزش فن بیان و ارتباط برقرارکردن با دیگران آموزش فن بیان و ارتباط برقرارکردن با دیگران   چگونه حرفم را بگویم ک  سو تفاهم ایجاد نشود ؟   چطور زیبا  واثر گذار حرف بزنیم ؟   چرا نمیتوانم  وقتی حق با من است از خودم دفاع کنم ؟   چطور در مصاحبه کاری توانایی های… Read More »