Tag Archives: میانگین واریانس استخراج شده

فایل نمونه فصل چهارم با نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS 3)

By | نوامبر 22, 2020

فایل نمونه فصل چهارم با نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS 3) مدل سازی معادلات ساختاری امروزه در بسیاری از پژوهش ها در حال مطرح شدن است. اما عدم آگاهی از چگونگی گزارش خروجی ها، مشکلی است که بسیاری از دانشجویان با آن روبرو هستند و در این فایل تلاش شده است تا… Read More »