Tag Archives: پایه چهارم

پاورپوینت فصل اول ریاضی پایه چهارم ابتدایی

By | نوامبر 22, 2020

پاورپوینت فصل اول ریاضی پایه چهارم ابتدایی این محتوا از صفحه 1 تا صفحه 20 کتاب را پوشش می دهد. مباحث : فصل 1: اعداد و الگوها حل مسئله (الگویابی، رسم شکل) عدد نویسی الگوها ماشین ورودی- خروجی مرور فصل اول شامل 107 اسلاید جذاب … دریافت فایل

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند)

By | دسامبر 24, 2019

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند) پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند ) درس 10 : مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند تعداد اسلاید : 10 اسلاید     قسمتی از متن: سال گذشته مدارک و شواهدی را… Read More »

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (جغرافی دانان چگونــه محیط های زندگی را مطالعه می كنند)

By | دسامبر 24, 2019

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (جغرافی دانان چگونــه محیط های زندگی را مطالعه می كنند) پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (جغرافی دانان چگونــه محیط های زندگی را مطالعه می كنند ) درس 7 : جغرافی دانان چگونــه محیط های زندگی را مطالعه می كنند تعداد اسلاید : 7 اسلاید    … Read More »

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند)

By | دسامبر 24, 2019

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند) پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند ) درس 8 : نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند تعداد اسلاید : 10 اسلاید     قسمتی از متن: امروزه از روی آثاری که از هزاران سال پیش… Read More »

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند)

By | دسامبر 24, 2019

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند) پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند ) درس 9 : نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند تعداد اسلاید : 13 اسلاید     قسمتی از متن: در درس گذشته، خواندید که با شروع کار کشاورزی،… Read More »

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (نقشه محله ما)

By | دسامبر 24, 2019

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (نقشه محله ما) پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (نقشه محله ما ) درس 4 : نقشه محله ما تعداد اسلاید : 11 اسلاید     قسمتی از متن: به تصویر زیر دقت کنید. این تصویر یکی از خیابان های محله ما ما را از رو به… Read More »

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (زندگی در شهر و روستا)

By | دسامبر 24, 2019

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (زندگی در شهر و روستا) پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (زندگی در شهر و روستا) درس 5 : زندگی در شهر و روستا تعداد اسلاید : 12 اسلاید     قسمتی از متن:   کشور ما ایران شهرهای زیبا و روستاهای آباد زیادی دارد.    شما… Read More »

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (جهت های جغرافیایی)

By | دسامبر 24, 2019

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (جهت های جغرافیایی) پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (جهت های جغرافیایی ) درس 6 : جهت های جغرافیایی تعداد اسلاید : 10 اسلاید     قسمتی از متن: در سال گذشته با جهت‌های اصلی آشنا شدید و به کمک معلّم در حیاط مدرسه جهت‌های شمال، جنوب،… Read More »

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (اینجا محله ماست)

By | دسامبر 23, 2019

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (اینجا محله ماست) پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (اینجا محله ماست ) درس 2 : اینجا محله ماست تعداد اسلاید : 11 اسلاید   2 قسمتی از متن:   ی کی از محل های اجتماع مردم در محله مسجد است مردم در مسجد علاوه برعبادت خدا… Read More »

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (خرید وفروش در محله)

By | دسامبر 23, 2019

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (خرید وفروش در محله) پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه چهارم (خرید وفروش در محله ) درس 3 : خرید وفروش در محله تعداد اسلاید : 10 اسلاید     قسمتی از متن: نیاز محله برخی امکانات در محله براي استفاده ي همه مردم ایجاد شده است مانند… Read More »