پاورپوینت قابلیت ها و جايگاه بخش کشاورزی و منابع طبيعی

By | مارس 18, 2020
پاورپوینت قابلیت ها و جايگاه بخش کشاورزی و منابع طبيعی

پاورپوینت-قابلیت-ها-و-جايگاه-بخش-کشاورزی-و-منابع-طبيعیقابليت ها و جايگاه بخش کشاورزی و منابع طبيعی
بيش از 37 ميليون هكتار اراضی مستعد كشاورزی

130ميليارد مترمكعب آب قابل استحصال (با احتساب آبهای برگشتی)

اقليمهای متنوع آب وهوايی با قابليت توليد محصولات گرمسيری وسردسيری

2700كيلومتـر مرزآبی
منابع طبيعی تجديد شونده شامل جنگلها ومراتع دروسعت 4/102ميليون هكتار

ارزبری كمتر و ارزآوری بيشتر

دارا بودن 13.7 درصد توليد ناخالص داخلی (به قيمت ثابت 1376)
چارچوب برنامه
وزارت جهاد کشاورزی
رعايت سندچشم انداز ج.ا. ايران در افق 1404 دربرنامه ها طرحها و تهيه و تنظيم بودجه های سنواتی
رعايت سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه در تهيه وتنظيم بودجه های سنواتی

دانلود فایل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *