Monthly Archives: ژوئن 2020

کتاب Lets Go 6

By | ژوئن 27, 2020

کتاب Lets Go 6 Let’s Go یک مجموعه کتاب آموزش زبان برا ی کودکان است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. بسیاری از آموزشگاه های کشور جهت آموزش زبان به کودکان از این مجموعه استفاده می کنند. شما عزیزان میتوانید هفتمین و آخرین کتاب از این مجموعه (Let’s Go 6) را به همراه… ادامه نوشته »

کتاب Lets Go 5

By | ژوئن 27, 2020

کتاب Lets Go 5 Let’s Go یک مجموعه کتاب آموزش زبان برا ی کودکان است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. بسیاری از آموزشگاه های کشور جهت آموزش زبان به کودکان از این مجموعه استفاده می کنند. شما عزیزان میتوانید ششمین کتاب از این مجموعه (Let’s Go 5) را به همراه کتاب کار… ادامه نوشته »

کتاب Lets Go 4

By | ژوئن 27, 2020

کتاب Lets Go 4 Let’s Go یک مجموعه کتاب آموزش زبان برا ی کودکان است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. بسیاری از آموزشگاه های کشور جهت آموزش زبان به کودکان از این مجموعه استفاده می کنند. شما عزیزان میتوانید پنجمین کتاب از این مجموعه (Let’s Go 4) را به همراه کتاب کار… ادامه نوشته »

کتاب Lets Go 3

By | ژوئن 27, 2020

کتاب Lets Go 3 Let’s Go یک مجموعه کتاب آموزش زبان برا ی کودکان است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. بسیاری از آموزشگاه های کشور جهت آموزش زبان به کودکان از این مجموعه استفاده می کنند. شما عزیزان میتوانید چهارمین کتاب از این مجموعه (Let’s Go 3) را به همراه کتاب کار… ادامه نوشته »

کتاب Lets Go 2

By | ژوئن 27, 2020

کتاب Lets Go 2 Let’s Go یک مجموعه کتاب آموزش زبان برا ی کودکان است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. بسیاری از آموزشگاه های کشور جهت آموزش زبان به کودکان از این مجموعه استفاده می کنند. شما عزیزان میتوانید سومین کتاب از این مجموعه (Let’s Go 2) را به همراه کتاب کار… ادامه نوشته »

کتاب Lets Go 1

By | ژوئن 27, 2020

کتاب Lets Go 1 Let’s Go یک مجموعه کتاب آموزش زبان برا ی کودکان است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. بسیاری از آموزشگاه های کشور جهت آموزش زبان به کودکان از این مجموعه استفاده می کنند. شما عزیزان میتوانید دومین کتاب از این مجموعه (Let’s Go 1) را به همراه کتاب کار… ادامه نوشته »

کتاب Lets Go Begin

By | ژوئن 27, 2020

کتاب Lets Go Begin Let’s Go یک مجموعه کتاب آموزش زبان برا ی کودکان است که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. بسیاری از آموزشگاه های کشور جهت آموزش زبان به کودکان از این مجموعه استفاده می کنند. شما عزیزان میتوانید اولین کتاب از این مجموعه (Let’s Go Begin) را به همراه کتاب کار… ادامه نوشته »

فیلم های آموزشی نگارش رساله (تز) لیسانس، ارشد و دکتری از طریق ابزارهای آفیس به زبان ساده

By | ژوئن 27, 2020

فیلم های آموزشی نگارش رساله (تز) لیسانس، ارشد و دکتری از طریق ابزارهای آفیس به زبان ساده فیلم های آموزشی موجود شامل تمامی هر آنچه که برای فراگیری نگارش رساله (تز) لیسانس، ارشد و دکتری از طریق ابزارهای آفیس از 0 تا 100 نیاز دارید می باشد و اطلاعات تکمیلی در اختیار شما قرار می دهد… ادامه نوشته »

نکات کاربردی نرم افزارهای اکسل و هلو

By | ژوئن 27, 2020

نکات کاربردی نرم افزارهای اکسل و هلو فیلم های آموزشی موجود (تعداد 19 فیلم آموزشی) شامل تمامی هر آنچه که برای فراگیری برنامه های اکسل و هلو از 0 تا 100 نیاز دارید می باشد و اطلاعات تکمیلی در اختیار شما قرار می دهد به گونه ای که با داشتن این فیلم ها از هر… ادامه نوشته »