Category Archives: دانش آموزی

پاورپوینت میوه هنر درس 15 فارسی ششم دبستان

By | مارس 18, 2020

پاورپوینت میوه هنر درس 15 فارسی ششم دبستان پاورپوینت میوه هنر درس 15 فارسی ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 20 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر همچنین از همین سایت دانلود کنید:پاورپوینت معرفت آفریدگار درس 1 فارسی ششم… Read More »

پاورپوینت راز زندگی درس 14 فارسی ششم دبستان

By | مارس 18, 2020

پاورپوینت راز زندگی درس 14 فارسی ششم دبستان پاورپوینت راز زندگی درس 14 فارسی ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 19 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر همچنین از همین سایت دانلود کنید:پاورپوینت معرفت آفریدگار درس 1 فارسی ششم… Read More »

پاورپوینت عطار جلال الدین محمد درس 10 فارسی ششم دبستان

By | مارس 18, 2020

پاورپوینت عطار جلال الدین محمد درس 10 فارسی ششم دبستان پاورپوینت عطار جلال الدین محمد درس 10 فارسی ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 17 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر همچنین از همین سایت دانلود کنید:پاورپوینت معرفت آفریدگار… Read More »

پاورپوینت رنج هایی کشیده ام که مپرس درس 9 فارسی ششم دبستان

By | مارس 18, 2020

پاورپوینت رنج هایی کشیده ام که مپرس درس 9 فارسی ششم دبستان پاورپوینت رنج هایی کشیده ام که مپرس درس 9 فارسی ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 21 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر همچنین از همین سایت… Read More »

پاورپوینت دریا قلی درس 8 فارسی ششم دبستان

By | مارس 18, 2020

پاورپوینت دریا قلی درس 8 فارسی ششم دبستان پاورپوینت دریا قلی درس 8 فارسی ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 21 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر همچنین از همین سایت دانلود کنید:پاورپوینت معرفت آفریدگار درس 1 فارسی ششم… Read More »

پاورپوینت ای وطن درس 6 فارسی ششم دبستان

By | مارس 18, 2020

پاورپوینت ای وطن درس 6 فارسی ششم دبستان پاورپوینت ای وطن درس 6 فارسی ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 15 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر همچنین از همین سایت دانلود کنید:پاورپوینت معرفت آفریدگار درس 1 فارسی ششم… Read More »

پاورپوینت هفت خان رستم درس 5 فارسی ششم دبستان

By | مارس 18, 2020

پاورپوینت هفت خان رستم درس 5 فارسی ششم دبستان پاورپوینت هفت خان رستم درس 5 فارسی ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 27 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر همچنین از همین سایت دانلود کنید:پاورپوینت معرفت آفریدگار درس 1… Read More »

پاورپوینت هوشیاری درس 3 فارسی ششم دبستان

By | مارس 18, 2020

پاورپوینت هوشیاری درس 3 فارسی ششم دبستان پاورپوینت هوشیاری درس 3 فارسی ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 17 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر همچنین از همین سایت دانلود کنید:پاورپوینت معرفت آفریدگار درس 1 فارسی ششم دبستانپاورپوینت پنجره… Read More »

پاورپوینت پنجره های شناخت درس 2 فارسی ششم دبستان

By | مارس 18, 2020

پاورپوینت پنجره های شناخت درس 2 فارسی ششم دبستان پاورپوینت پنجره های شناخت درس 2 فارسی ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 26 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر همچنین از همین سایت دانلود کنید:پاورپوینت معرفت آفریدگار درس 1… Read More »

پاورپوینت معرفت آفریدگار درس 1 فارسی ششم دبستان

By | مارس 18, 2020

پاورپوینت معرفت آفریدگار درس 1 فارسی ششم دبستان پاورپوینت معرفت آفریدگار درس 1 فارسی ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 17 پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش و منطبق با کتب درسی مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر همچنین از همین سایت دانلود کنید:پاورپوینت معرفت آفریدگار درس 1 فارسی ششم… Read More »