Tag Archives: داستان کوتاه

مجموعه داستان‌های کوتاه حسرت‌های ناتمام همه نسل‌ها

By | اکتبر 24, 2022

مجموعه داستان‌های کوتاه حسرت‌های ناتمام همه نسل‌ها کتاب الکترونیک حسرت‌های ناتمام همه نسل‌ها این کتاب شامل سیزده داستان کوتاه راجع به شخصیت‌های مختلف در اعصار مختلف است که در ظاهر با هم ارتباطی ندارند ولی در باطن با هم مرتبط هستند.  98 صفحه pdf   بخشی از داستان گلی جان با صدای دیلینگ‌دیلینگ زنگولۀ گوسفندها… Read More »