کد متلب محاسبه ی فشار بخار تری متیل پنتان با استفاده از معادلات آنتوان، ریدل، برون (Antoine Equation, Riedel Equation, Harlecher–Braun Equation)

By | سپتامبر 20, 2020

کد متلب محاسبه ی فشار بخار تری متیل پنتان با استفاده از معادلات آنتوان، ریدل، برون (Antoine Equation, Riedel Equation, Harlecher–Braun Equation)


کد متلب محاسبه ی فشار بخار تری متیل پنتان با استفاده از معادلات آنتوان، ریدل، برون (Antoine Equation, Riedel Equation, Harlecher–Braun Equation) نوع فایل: Matlab % compVPeqn: comparison of vapor equations % Antoine eq. % Riedel eq. % Harlecher-Braun eq.   …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *