تحقیق آماده عوامل موثر بر ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي در صفوف توليدي و خدمات فني در ایران – 15 صفحه

By | مارس 18, 2020
تحقیق آماده عوامل موثر بر ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي در صفوف توليدي و خدمات فني در ایران – 15 صفحه

تحقیق-آماده-عوامل-موثر-بر-ايجاد-و-توسعه-فرصت-هاي-شغلي-در-صفوف-توليدي-و-خدمات-فني-در-ایران--15-صفحهدر حال حاضر مسأله بيكاري، به ويژه براي جوانان، از معضلات بسيار مهم كشور محسوب مي شود و در تمامي برنامه ها و سياست‌گذاري‌هاي كشوري و منطقه اي از محورهاي اساسي محسوب مي گردد. ايجاد اشتغال، توسط دو بخش دولتي و خصوصي انجام مي‌گيرد و در وضعيت كنوني كشور، با توجه به محدود بودن توانايي جذب آنان در مراكز دولتي، راهي جزء به كارگماري آنان در بخش خصوصي و خود اشتغال وجود ندارد. با توجه به اينكه عمده فعاليت‌هاي بخش خصوصي كشور و ايجاد خود اشتغالي ها در كسب و كارهاي كوچك و متوسط در قالب انواع صنوف توليدي، خدمات فني، خدماتي و توزيعي انجام مي گيرند و همچنين امروزه اين كسب و كارها به دليل ويژگي هاي خاصي (چون انعطاف پذيري بيشتر، تربيت نيروي كار ماهر، صرفه جويي در مصرف سرمايه و سرمايه كمتر، امكان اشتغال افراد جوان، سالمندان، زنان، كاركنان پاره وقت و حتي افراد معلول، وابستگي ناچيز به محصولات خارجي و صرفه جويي در استفاده از ارزهاي خارجي بر مشكلات روزافزون حاصل از بيكاري، سه توصيه اصلاح قوانين بازار كار، تشويق بخش خصوصي و اعمال مديريت بهينه بر منابع نفتي را به كشورهاي منطقه ما ارايه كرده اند كه در آن به برنامه تشويق بخش خصوصي به فعاليت هاي كسب و كارهاي كوچك و متوسط متمركز شده اند.
به دليل اين كه فعاليت هاي توليدي و خدمات فني صنوف از فعاليت‌هاي زيربنايي و مولد كشور محسوب مي شوند، بنابراين اين مطالعه مسايل اشتغال زايي و ايجاد فرصت هاي شغلي را در صنوف توليدي و خدمات فني كشور مورد بررسي قرار مي دهد. اشتغال زايي در صنوف توليدي و خدمات فني از ديدگاه خرد (واحدهاي صنفي) و همچنين از ديدگاه كلان (بخش صنوف كشور) بررسي شده است. فصل اول شامل تعاريف بيكاري و انواع آن، فصل دوم وضعيت فعاليت و تحولات واحدهاي صنفي كشور توأم با اشتغال آن ها از لحاظ توسعه، ايجاد و جايگاه آن ها در بازار كار كشور پرداخته شده است و در اين فصل واحدهاي صنفي با بيشترين توان اشتغال زايي توسط شاخص‌هاي متنوعي مورد شناسائي قرار مي گيرند. فصل سوم در سطح كلان عوامل مؤثر بر توسعه صنوف توليدي و خدمات فني و فرصت هاي شغلي آن ها، به تفكيك عوامل دروني و بيروني مورد بررسي قرار مي گيرند. فصل آخر در سطح خرد، هر كدام از واحدهاي صنفي در صنوف توليدي و خدمات فني به صورت تحقيق ميداني، با استفاده از پرسشنامه جهت اولويت بندي مسايل و مشكلات و راه كارهاي اشتغال زايي آنان مورد بررسي قرار گرفته اند.
انواع بيكاري
اشتغال نيروي انساني مهمترين و اصلي ترين هدف برنامه ريزي در هر كشور است چون داشتن كار يك حق اوليه، قانوني و فطري است و بدون آن زندگي فردي و اجتماعي تأمين نمي شود، چه بيكاري نوعي بيماري و زمينه ساز بسياري از نابسامانيها و مشكلات مي باشد.
بيكاري بيشتر در شهرها رخ مي نمايد چون افراد بيكار به هر علت و در هر جا كه باشند جهت كاريابي دير يا زود راهي شهرها مي شوند ما بنا به اهميت مسأله اشتغال و مخاطرات گونه هاي مختلف بيكاري (جهت آماده شدن زمينة مباحث اصلي) فهرست وار به انواع بيكاري اشاره مي نمائيم:
1- بيكاري آشكار
2- بيكاري پنهان
3- بيكاري فصلي
4- كم كاري
5- بركناري
6- نه كاري و ناكاري (مشاغل غير رسمي)

1- بيكاري آشكار
گروهي از جمعيت فعال كشور كه در 7 روز پيش از مراجعه مأمور سرشماري در جستجوي كار بوده اند و هيچگونه درآمدي ندارند بيكار آشكار شناخته مي شوند.
جمعيت بيكار آشكار كشور در منابع مختلف آماري از حداقل يك ميليون و هشتصد هزار نفر تا 5/4 ميليون نفر ذكر گرديده. بين بيكاران آشكار از بي سواد گرفته تا افراد متخصص و فوق تخصص در رده‌هاي سني و جنسي مختلف مخصوصاً گروه جوانان فارغ التحصيل (پيوست يك) زنان شهري، مردان غيرماهر مهاجر به شهر … وجود دارند.

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *