جزوه روغنکاری

By | آگوست 27, 2022

جزوه روغنکاری


جهت اشنایی… قطعات زيادی در موتور وجود دارد که نسبت به هم حرکت نسبی داشته که در اثر نيروی مالشی ايجاد شده سطوح آنها درمعرض خطر سايش قرار می گيرد.برای کاهش تاثير نيروی اصطکاک در بين قطعاتی که نسبت بهم حرکت دارند بايد از ماده کم اصطکاک تری استفاده کرد. در موتورها جهت اين امر ازروغن های مخصوص متناسب با کاربرد موتور استفاده    می شود. در بعضی مواضع متحرک موتور سرعت عمل اصطکاک که با نيروی نسبی زياد اعمال می شود آنقدر زياد است که بدون روغنکاری صحيح نيروی مالشی زيادی را بوجود می آورد که می تواند بعضی از قطعات را ذوب نموده و يا موجب انبساط برخی ديگر شده ونتيجه آن جوش خوردن قطعات بهم و متوقف شدن موتور می باشد که اصطلاحا به اين حالت گيرپاژ می گويند. …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.