15باور و اعتقاد افراد ثروتمند درباره پول

By | نوامبر 9, 2019

15باور و اعتقاد افراد ثروتمند درباره پول


این کتاب، یک کتاب چالشی و تامل برانگیز است که باعث می شود خواننده به ذهنیت و باورهای خودش که در مورد پول دارد فکر کند. این کتاب افکار نادرست در مورد پول و ثروت را به چالش می کشد و سعی دارد که باورهای درست را در ذهن افراد جایگزین کند تا بتوانند در مسیر رسیدن به استقال مالی سریع تر پیش بروند. از همه مهم تر اینکه این کتاب توسط کسی نوشته شده که خود این مسیر را طی کرده و از اصول و قواعد ثروتمند شدن آگاهی دارد. بدون شک این کتاب برای تغییر دیدگاه نسبت به پول بسیار مفید و کاربردی می باشد. در این کتاب 15 باور افراد ثروتمند در 15 فصل آمده است که می تواند تلنگری برای تغییر نگرش ما نسبت به پول باشد. …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.