Category Archives: علوم انسانی

آموزش نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور و همچنین موارد مربوط به وحدت رویه قضایی در دیوان عالی کشور

By | آگوست 27, 2022

آموزش نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور و همچنین موارد مربوط به وحدت رویه قضایی در دیوان عالی کشور در این قسمت سعی شده است تا بصورت ساده مراحل و موارد پیرامون رسیدگی در دیوان عالی کشور و همچنین وحدت رویه قضایی توضیح داده شود  … دریافت فایل

آموزش نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور و همچنین موارد مربوط به وحدت رویه قضایی در دیوان عالی کشور

By | آگوست 27, 2022

آموزش نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور و همچنین موارد مربوط به وحدت رویه قضایی در دیوان عالی کشور در این قسمت سعی شده است تا بصورت ساده، مراحل و موارد رسیدگی در دیوان عالی کشور و موارد پیرامون وحدت رویه قضایی توضیح داده شود. … دریافت فایل

آموزش نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور و همچنین موارد مربوط به وحدت رویه قضایی در دیوان عالی کشور

By | آگوست 27, 2022

آموزش نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور و همچنین موارد مربوط به وحدت رویه قضایی در دیوان عالی کشور در این قسمت سعی شده است تا بصورت ساده، مراحل و موارد رسیدگی در دیوان عالی کشور و موارد پیرامون وحدت رویه قضایی توضیح داده شود. … دریافت فایل

آموزش نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور و همچنین موارد مربوط به وحدت رویه قضایی در دیوان عالی کشور

By | آگوست 27, 2022

آموزش نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور و همچنین موارد مربوط به وحدت رویه قضایی در دیوان عالی کشور در این قسمت سعی شده است تا بصورت ساده، مراحل و موارد رسیدگی در دیوان عالی کشور و موارد پیرامون وحدت رویه قضایی توضیح داده شود. … دریافت فایل

نمونه تفسیر آزمون tat – دانلود نمونه اجرا شده آزمون tat (نمونه سوم)

By | آگوست 27, 2022

نمونه تفسیر آزمون tat – دانلود نمونه اجرا شده آزمون tat (نمونه سوم) تعداد صفحات: 13 نوع فایل: WORD   فهرست مطالب: مشخصات آزمودنی شرح حال آزمودنی اجرای 10 عدد از کارت های TAT (داستان- سطح توصیفی- سطح تفسیری- سطح تشخیصی)   قسمتی از متن: کارت 6GF داستان: در این عکس یک پدر و دختر هستند. پدر… Read More »

نمونه آزمون اندریافت موضوع – نمونه ای از تفسیر آزمون tat (نمونه دوم)

By | آگوست 27, 2022

نمونه آزمون اندریافت موضوع – نمونه ای از تفسیر آزمون tat (نمونه دوم) تعداد صفحات: 13 نوع فایل: WORD   فهرست مطالب: مشخصات آزمودنی شرح حال آزمودنی اجرای 9 عدد از کارت های TAT (داستان- سطح توصیفی- سطح تفسیری- سطح تشخیصی)   قسمتی از متن: کارت 7GF داستان: در این تصویر یک دختر است که مادرش… Read More »

نمونه اجرا شده تست mmpi 2 – دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi (نمونه چهارم)

By | آگوست 27, 2022

نمونه اجرا شده تست mmpi 2 – دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi (نمونه چهارم)  دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi همراه با تفسیر   تعداد صفحات: 21 نوع فایل: WORD   نمونه اجرا شده،  کلیه جداول  Validity and K Corrected Clinical Scales و VALIDITY & CLINICAL SCALES و Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales و… Read More »

نمونه ای از تفسیر آزمون mmpi – نمونه اجرا شده mmpi (نمونه سوم)

By | آگوست 27, 2022

نمونه ای از تفسیر آزمون mmpi – نمونه اجرا شده mmpi (نمونه سوم)  نمونه حل شده ازمون mmpi   تعداد صفحات: 21 نوع فایل: WORD   نمونه اجرا شده،  کلیه جداول  Validity and K Corrected Clinical Scales و VALIDITY & CLINICAL SCALES و Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales و … را دارد.   قسمتی از… Read More »