Tag Archives: تی هارو اکر

15باور و اعتقاد افراد ثروتمند درباره پول

By | نوامبر 9, 2019

15باور و اعتقاد افراد ثروتمند درباره پول این کتاب، یک کتاب چالشی و تامل برانگیز است که باعث می شود خواننده به ذهنیت و باورهای خودش که در مورد پول دارد فکر کند. این کتاب افکار نادرست در مورد پول و ثروت را به چالش می کشد و سعی دارد که باورهای درست را در… Read More »